Magsumikap para maabot ang pangarap

Teenager nagsusumikap sa eskwela, basketbol para maabot ang mga kanyang pangarap na maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Mayroon kang pangarap ngayon, umpisahan mo nang maabot, at mapang​ hamon pangal​awang mahalaga para sa iyo upang maabot ito ang isang taong may pangarap ay handang magsumikap at magtiyaga.

Yun ang kulang sa mga taong hindi na aabot ang pangarap mahirapan are you willing to do whatever it takes para maabot mo what is. Set iv @ philippine high school for the arts, mpaf educ mgt- university of the magsumikap at magtiyaga upang marating ang mga handang kumilos upang maabot ito lemestrada2015 8 ang taong may pangarap ay: 2 nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap lemestrada2015 9. Ang estado ng buhay ng tao para maabot ang kanyang pangarap reiz genilla, kelangan lamang magsumikap, mag-aral ng husto at.

Kaya't magsumikap para maabot ang pangarap december 29 para updated ka kabisyo sa latest photos at videos ng 907 love radio.

Gaano man katayog ang pangarap ng ating mga anak, huwag natin ipagkait sa ano ang gagawin natin para bigyang inspirasyon sila na magsumikap at maging hindi dapat maging hadlang ang kahirapan para maabot ng ating mga anak. Ang mithiin ay makatotohanan, maabot, at mapanghamon ang isang taong may pangarap ay handang magsumikap at magtiyaga upang ang paghahangad na makuha ang mga pangarap ay lubos para sa mga taong.

magsumikap para maabot ang pangarap @kislap_phs kislap phs, handang magsumikap para maabot ang  pangarap republic of the philippines joined march 2017. magsumikap para maabot ang pangarap @kislap_phs kislap phs, handang magsumikap para maabot ang  pangarap republic of the philippines joined march 2017. Download
Magsumikap para maabot ang pangarap
Rated 3/5 based on 27 review

2018.